Nieuws

Wat is het GMD plus?

Het GMD plus of  GMD+ is een preventiemodule dat toegevoegd wordt aan uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het is een instrument om op een meer systematische wijze aan ziektepreventie te werken en een geïndividualiseerd preventieplan op te stellen.

Doel van het GMD Plus.

We overlopen samen een vooraf opgestelde vragenlijst die peilt naar risicofactoren voor verschillende gezondheidsproblemen (hart- en vaatziekten, borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker, alcohol- en nicotinegebruik, tetanos- en pneumococcenvaccinatie, depressie...). Op basis van de antwoorden bepalen we welke preventieve onderzoeken of acties voor uw gezondheid zinvol kunnen zijn. We beroepen ons hiervoor op de meest recente wetenschappelijke gegevens betreft gezondheidspromotie en ziektepreventie.

Voor wie is het GMD plus bedoeld ?

De overheid voorziet de mogelijkheid voor alle patiënten met een GMD en een leeftijd tussen 45 en 75 jaar (vanaf 1 januari van het jaar waarin u  45 jaar wordt tot 31 december van het jaar waarin u 75 jaar wordt) om gebruik te maken van deze uitbreiding van het GMD.  

Wat is er nieuw aan deze vorm van preventiebeleid ?

Werken aan preventie is niet nieuw . Reeds lange tijd geven we gezondheidsadviezen betreffende ziektepreventie (denk aan adviezen over het risico op hart- en vaataandoeningen, preventie van baarmoederhalskanker door uitstrijkjes...). Door echter op een meer systematische wijze hieraan te werken, verplichten we ons om niets over het hoofd te zien.
Het opstellen en opvolgen van uw preventieplan kan éénmaal per jaar gebeuren tijdens een aparte preventieraadpleging.   

En wat voor patiënten jonger dan 45 en ouder dan 75 jaar ?

Uiteraard kan het ook voor deze patiënten zinvol zijn om aandacht te hebben voor ziektepreventie. Wij nodigen hen dan ook uit hun huisarts hierover aan te spreken.