Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de brug

Voor uw veiligheid, en die van de andere patiënten:

draag een mondmasker - ontsmet uw handen - houdt afstand in de wachtzaal

Gelieve zo veel mogelijk online een afspraak te maken. Voor 2 patiënten dient u ook 2 afspraken te reserveren. is er in de afsprakenagenda geen plaats meer vrij, neem dan contact op met ons secretariaat.

Als u niet op uw afspraak kan komen, gelieve deze dan ook te annuleren. Op die manier kunnen wij een andere patiënt op dat tijdstip verder helpen.

 

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging, en kunnen dus niet via telefoon om mail aangevraagd worden. Tijdens de consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot aan het volgende bezoek. Op die manier wordt een telefonische vraaag om een voorschrift overbodig.

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Gelieve daarom dan ook op afspraak te komen. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten, en worden best in de voormiddag aangevraagd. Kom op raadpleging als het enigszins kan: een onderzoek heeft meer voordelen als het in de praktijk kan gebeuren (betere omstandigheden, aanwezigheid van het nodige materiaal, inzage in het dossier). De keuze van arts die op huisbezoek zal komen wordt bepaald door de artsen zelf.

 

Om over de meest correcte administratieve gegevens te beschikken, vragen we u steeds uw e-ID (voor de kinderen de kids-ID of ISI+ kaart) mee te brengen.

 

Sommige gegevens kunnen tegenwoordig op een beveiligde manier uitgewisseld worden tussen de artsen die u behandelen. De belangrijkste gegevens uit uw dossier kunnen gedeeld worden: uw medische voorgeschiedenis, dagelijkse medicatie, allergieën, vaccinaties,...

Dit is interessant als u een wachtarts raadpleegt, in het ziekenhuis opgenomen moet worden, of indien u naar een andere apotheker gaat.

Deze gegevens kunnen enkel ingezien worden door zorgverleners die u behandelen, en enkel met uw toestemming, dus niet door iedereen.

Als u dit NIET wenst, kan u dat altijd melden aan uw huisarts.