Nuttige Websites en telefoonnummers

Huisartsen wachtdienst Vlaanderen  : www.huisarts.be

Apotheek wachtdienst : www.apotheeklimburg.be

Informatie over wachtdienst huisartsen, paramedici en noodnummers : www.huisartsengids.be

Palliatieve  Ondersteuningsequipe van Listel : www.pallion.be    Tel. 011/81 94 74

Kind en Gezin : www.kindengezin.be      Tel. 078 150 100

Instituut Tropische geneeskunde : www.vacciweb.be      Tel. 0800 90 120

Zelfmoordlijn:   1813

Antigifcentrum:    070/245.245

Meldpunt geweld:   1712