SAMENWERKINGSVERBAND

Inspelend op de toekomstige evolutie en opvattingen betreffende de huisartsgeneeskunde zullen Dr. Colla, Dr. Bakens, Dr. Jong, Dr. Segers vanaf heden samen voor de continuïteit zorgen binnen de praktijken van de brug.

 

Dat  geneeskunde een wetenschap is die niet stilstaat hoeven wij U allicht niet te vertellen. De kennis in verband met gezondheid en ziekte wordt steeds maar groter en ingewikkelder. Ook  de technische mogelijkheden breiden steeds maar uit.  Door met 4 artsen te gaan samenwerken krijgen we de mogelijkheid om deze evolutie op de voet te blijven volgen. Door een betere organisatie van de praktijk krijgt iedere arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen. Dit zowel in de algemene geneeskunde als in bepaalde deelgebieden van de huisartsgeneeskunde die hem meer interesseren. De groepspraktijk laat ons ook toe om onze kosten te delen. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om de apparatuur op peil te houden en nieuwe aankopen te overwegen om U een betere dienstverlening te geven.

 

We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een goede zaak is. Niet alleen voor ons, maar ook voor u. Want, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen. Wij werken wel samen met hetzelfde medische dossier, en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking.

 

Wij werken in een vaste associatie en streven de beste samenwerking na, met ruimte voor overleg, en gesteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem.

Wij willen een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aanbieden, gericht op en in samenwerking met u.  Dit vanuit de overtuiging dat het welzijn kan bepaald worden door verschillende factoren : niet alleen zieken, maar ook sociale  gegevens zoals gezin en werk, maatschappelijke en milieufactoren, uw persoonlijke beleving.

Wij willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere

Hulpverleners (artsen-specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen) en met de bevoegde instanties (overheid, ziekenfondsen, netwerk palliatieve

 zorg maatschappelijk werk, Kind & Gezin)

 

Uiteraard behoudt elke patiënt het recht op vrije artsenkeuze. Het kan echter zijn dat U geholpen wordt door een andere arts dan uw keuze nl. in volgende omstandigheden :

 

  • “spoedgevallen” worden door de snelst beschikbare arts behandeld.
  • Bij  “afwezigheid” door vakantie, ziekte, bijscholing, …