VISIE

Uw huisarts is all-round : hij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar hij richt zich ook tot alle leeftijden. Hij bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënt en houdt rekening met zijn medisch, sociaal en psychisch functioneren. Hij kijkt verder dan een ziek orgaan, en kan het geheel van minder-functioneren sneller opmerken doordat hij de levens-en familiesfeer van zijn patiënt kent. Dit geeft de huisartsgeneeskunde een grote meerwaarde.

 

Ondanks de vlucht naar een hoogtechnologische geneeskunde, blijft de rol van de huisarts meer dan ooit nodig. Een goed contact, een goed gesprek, een basisonderzoek,…  Hij volgt het medisch traject van de patiënt bij eventuele doorverwijzing naar een specialist. Uw huisarts speelt een centrale rol in de gezondheidszorg.

 

Uw huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van medische aandoeningen, maar ook met preventie. Voorkomen is beter dan genezen !

 

U kunt bij uw huisarts terecht voor een groot aantal andere zaken, zoals :

 

 • Algemene huisartsgeneeskunde (griep, verkoudheden, letsels, depressies,…)
 • Begeleiding van chronische aandoeningen zoals bloeddruk, suikerziekte, allergie, obstipatie , longziekten,…
 • Gynaecologie : pilcontrole en advies, uitstrijkje, zwangerschapscontrole
 • Goede zorgen  voor jong en oud : van pasgeboren zuigeling tot stervende bejaarde
 • Uw noodzakelijke medicatie
 • Bijhouden en bespreken van medische dossiers
 • Administratie en allerlei attesten
 • Arbeidsongevallen
 • Algemene preventie (bloeddruk, diabetes, osteoporose, vaccinaties,…)
 • Preventie kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, ….)
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Voedingsadvies
 • Reisadvies
 • Gezins-  en levensvragen  –  begeleiding
 • Therapeutisch gesprekken
 • Bloedafnames (kleefbriefje meebrengen)
 • Pré-operatief onderzoek vb. ECG (electrocardiogram)
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Wratten en huidletsels
 • Tijdige verwijzing naar geneesheer-specialist
 • Thuiszorg en inrichting thuisbegeleiding
 • Inrichten palliatieve thuiszorg