Raadpleging

Om lange wachttijden te vermijden, werken wij nog uitsluitend na afspraak.  Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen zullen we u steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen.

Uw medisch dossier kan geraadpleegd worden door alle artsen van huisartsenassociatie de brug.  Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, kunt u dus steeds terecht bij één van de andere artsen.

Voor een vlotte,efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk de volgende spelregels in acht te nemen :

 

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. Bespreek op één consultatie slechts 1 of maximum 2 problemen.
  3. Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is  immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  4. Wij leveren geen voorschriften meer af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is.
  5. Probeer steeds op tijd te komen, om andere mensen niet te laten wachten. Indien u niet tijdig  op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak.  Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.
  6. Neem best een kleefbriefje van de mutualiteit mee, voor allerhande attesten en aanmaak van GMD.