Vakantie 

Tijdens verlofperiodes zullen de artsen elkanders praktijk waarnemen.

  • De vakantieperiodes van de artsen zullen met een pop-up kenbaar gemaakt worden in de online agenda